CLB Juventus

Tên chính thức của câu lạc bộ – Juventus – là một từ trong tiếng Latinh có nghĩa là “tuổi trẻ” hay “thanh xuân”. Trong tiếng Ý, từ mang nghĩa tương ứng là “iuventūs”, tuy vậy báo chí tiếng Ý nói riêng hay báo chí các ngôn ngữ dùng chữ Latinh nói chung không bao […]